• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"I stayed focused on recovery with the goal of working race patrol for the 2015 World Championships. I have been on the race crew for the Birds of Prey since 2005. When I learned that Beaver Creek and Vail would be hosting the World Championships I knew I wanted to be part of the team. My injury put that in jeopardy but thanks to the help from the Kees Brenninkmeyer Foundation, I was able to recover from my surgery and get back on skis in time for the races. There is no way this would have been possible without the surgery and the physical therapy that the foundation covered. My insurance only covered 15 sessions of therapy and my doctor prescribed 3-5 sessions a week for a year. I am very grateful for the support of the Kees Brenninkmeyer Foundation that allowed me to complete the rehab necessary to get back to work. "

- Matthew Busenhart

Read More