• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"When you think about winning the lottery you never think it would happen and you definitely would never imagine it happening twice! Well I am living proof that it can happen. As a snow professional working in an industry where accidents happen, it is comforting to know there is help out there if we happen to need it. When I was injured in March 2018, the Kees Brenninkmeyer Foundation was very quick to respond and once the application process is complete they are super-fast to get back to you with a decision. Without this support I would likely still be waiting for surgery for the first injury that happened in 2013 on my left leg. My skiing career would have come to a halt and I would be in danger of losing my job and having to start on another career path. I cannot find the words to express my gratitude to the Kees Brenninkmeyer Foundation. I’m humbled by the opportunity and so incredibly grateful to have been a recipient twice—you have no idea—this really is life changing. The care I received through The Steadman Clinic, made possible by them was exceptional and I truly won the lottery! "

- Annie Forbes (2nd Injury)

Read More