• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"As a full-time mountain guide, I’ve lived life on the financial edge for as long as I can remember, always thinking I’d get ahead eventually. Becoming a fully certified (IFMGA) mountain guide was one of the best career choices I’ve made, though it put me in significant debt. The moment I injured my knee I knew I was in trouble as I was looking at a minimum of 6 months without work (and the reality has actually been 9 months out of work). Thanks to my husband’s job I do have health insurance but I’m grateful that the KBF stepped in to cover all of my deductible, out-of -pocket expenses, and 6 months of physical therapy — not insignificant expenses! Without this invaluable assistance, I would have been forced into even greater debt and likely would have had to reconsider my career as a guide. The existence of the Kees Brenninkmeyer Foundation is a huge beacon of light for those of us who end up injured in a career that demands a healthy body but often at a wage that doesn’t allow room for error. "

- Emilie Drinkwater

Read More