• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"I recently tore the ACL and meniscus in my left knee while skiing on my day off. After the accident, my patrol coworkers passed around a helmet during the morning meeting seeking donations to help pay for my surgery. Needless to say, the fund was quite a few dollars short of the going rate for knee surgery. Several days later, while still recovering from the initial injury, the Kees Brenninkmeyer Foundation came up in conversation with some volunteer patrollers. I quickly located the Kees Brenninkmeyer Foundation website and requested application materials. Within a few hours I had the application packet emailed to me and I raced to fill it out. Shortly after, I was contacted by the Kees Brenninkmeyer Foundation and told they would like to fund my knee surgery and all other rehabilitative aspects of this process. I was told I would receive funding on a Tuesday, was flown to Vail, C.O. on Thursday and had my surgery that Friday. It was really astonishing how fast the whole process went, start to finish in under a week. I had my surgery at the Steadman Clinic in Vail Colorado. Under the guidance of a Steadman team I opted to graft a portion of my own patellar ligament as my new ACL and chose to save as much of my damaged meniscus as possible and suture the multiple pieces back together. Since the surgery I have been able to attend physical therapy on almost a daily basis, which has contributed immensely to the fast and strong recovery of my reconstructed knee. Without the funding and support of the Kees Brenninkmeyer Foundation my career as a professional ski patroller would have come to a very abrupt end. Thanks to their help I will be back on my skis this winter for another season."

- Bradford LaRiviere

Read More