• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"I have had two surgeries in the last two years and thanks to the Kees Brenninkmeyer Foundation I have had remarkable care. Being a professional mountain guide and relying on my body for work it was of great importance to have a surgeon that understood my profession. When I tore my meniscus in Europe, the foundation immediately responded and in within days I had an appointment with a knee specialist at The Steadman Clinic. From the start of the process of surgery to physical therapy afterward, the foundation assisted me with questions, financial support, organization of appointments and transportation. The foundation staff is an incredible asset to this organization. Throughout both my procedures, they were professional, prompt, friendly and worked tirelessly to make both my experiences seamless. I am so grateful for all the Foundation has done for me, and their commitment to assisting outdoor professionals around the world."

- Keith Garvey (2nd Injury)

Read More