• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • नेपाली
  • English

Główne Kryteria

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.


Nasza misja

Udzielanie pomocy finansowej przewodnikom, instruktorom i ratownikom górskim, którzy potrzebują operacji chirurgicznej, aby móc nadal pracować w swoim zawodzie.

Główne kryteria

1. Uraz (przewlekły lub ostry) grożący utratą zdolności wykonywania zawodu.
2. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i/lub zamiar podjęcia pracy w dziedzinie przewodnictwa, usług instruktorskich lub ratownictwa górskiego.
3. Sytuacja, w której pokrycie wydatków medycznych związanych z urazem stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe.

Jak działamy

Fundacja im. Keesa Brenninkmeyera ustala bezstronnie, czy wnioskodawcy przysługuje pomoc finansowa. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie uprawnienia do pomocy są: ocena sytuacji finansowej, członkostwo w organizacjach branżowych, przebieg pracy zawodowej, przyszłe plany zawodowe oraz plan leczenia urazu. Wszystkie ustalenia podejmowane są indywidualnie dla każdego przypadku, aby stworzyć największe szanse uzyskania pomyślnego wyniku, który umożliwi powrót do pracy alpinistycznej bez żadnych ograniczeń.

Featured Testimonial

"The Kees Brenninkmeyer Foundation is such a wonderful group who is in it for the right reasons. My health insurance was only going to cover a small portion of the surgery. Since it was an emergency surgery, I was not able to get pre-approval from the foundation. However, I worked with foundation staff through every step of the application process after surgery. At the end of the application process, hearing that I was approved was just beyond words. The surgery enabled me to return to coaching/instructing immediately. The foundation helped me with the financial burden it was going to put on me and the not for profit snowboard academy that I was helping create. Without the Kees Brenninkmeyer Foundation, the financial burden would have been heavy and hard to overcome whereas, with their support I was reassured and supported every step of the way. This foundation is a wonderful group and I am eternally grateful to them for my strong return into the coaching and instructing world!!!"

- Elijah Teter

Read More